Op je kop – Yoga voor jonge helden

opjekopIn yoga is ieder kind een held, want yoga doe je zonder competitie en je leert tevreden te zijn met wat je kunt.
Kinderen leren en ontdekken graag en in de wereld van nu is daar meer dan genoeg ruimte voor. Maar echt leren doe je pas als je de opgedane prikkels ook kan verwerken. Rust zorgt ervoor dat je de informatie kan ordenen, begrijpen en voelen. In de haast van de dag is het lastig om stil te staan waarom je iets doet of wat je precies voelt.
Zowel binnen de kinderyoga als de tieneryoga krijgt het kind een beter lichaamsbesef en is er ruimte voor ontspanning. Door regelmatig verschillende yogahoudingen te ervaren, leert een kind in rust op zichzelf te vertrouwen. En dit heeft positief effect op:

  • de concentratie
  • het herkennen van emoties
  • het uiten van emoties
  • grenzen ervaren van zichzelf en een ander.

Dit alles maakt dat het kind zelfbewuster en zelfverzekerder met dingen om kan gaan.
Binnen de tieneryoga worden de lessen aangeboden op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de tiener. De houdingen komen uitgebreider aan bod, waardoor yoga een ondersteuning wordt in het totale veranderingsproces van lichaam en geest dat bij de tiener plaatsvindt.
In het onderwijs is yoga een ondersteuning voor het verdere leren. Een kind leert makkelijker als er innerlijke rust is . Als er binnen het onderwijs aandacht is voor het kind om te leren ervaren, zal het leren van de schoolvakken op een andere manier tot stand komen.
Ook voor de groep als geheel zal yoga een verrijking zijn. Geen nieuwe methodes, maar een universeel gevoel van goed zijn zoals je bent.
‘Opjekop’ Met rust en vertrouwen leren ervaren